Veel gestelde vragen

Vraag: Kan ik (mijn kind) een keer komen kijken? Ja, u (uw kind) kan twee proeflessen volgen alvorens te beslissen lid te worden. U hoeft hiervoor niet eerst een afspraak te maken, maar kunt zich aan het begin van de les bij de (hoofd) trainer melden.

Vraag: Hoe kan ik mij aanmelden? U kunt een aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website en deze vervolgens ingevuld inleveren bij de trainer.

Vraag: Hoe kan ik opzeggen? U kunt een email sturen minstens 30 dagen voor het eind van het kwartaal naar de ledenadministratie met vermelding van naam, lesuur en trainer. Pas als u een bevestiging retour ontvangt is de opzegging definitief.

Vraag: Als ik vandaag per email opzeg, wanneer gaat de opzegging dan in? Als uw opzegging minstens 30 dagen voor het einde van het kwartaal door de ledenadministratie is ontvangen, wordt het lidmaatschap beëindigd per eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. Uiteraard moet u daarvan wel een bevestiging hebben ontvangen.

Vraag: Hoeveel contributie ben ik nog verschuldigd als ik het lidmaatschap te laat opzeg? Als u niet minstens 30 dagen voor het eind van het kwartaal opzegt, bent u de contributie van het eerstvolgende kwartaal nog verschuldigd. Als u daarna wel een bevestiging ontvangt van uw opzegging, zal het lidmaatschap beëindigd worden op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal. Er is geen contributie meer verschuldigd na beëindiging van het lidmaatschap.

Vraag: Hoeveel contributie ben ik nog verschuldigd als ik wel heb opgezegd, maar ik heb daarvan geen bevestiging ontvangen van de ledenadministratie? Als u geen bevestiging heeft ontvangen is er klaarblijkelijk iets misgegaan.Uw email is in dat geval niet (goed) aangekomen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt dan niet beëindigd en de normale contributie blijft verschuldigd.