Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties van het lager onderwijs worden er in principe geen trainingen gegeven.

Het vakantierooster voor het seizoen 2017-2018 ziet er als volgt uit: