Huishoudelijk reglement

We hanteren onderstaande huishoudelijk reglement om het verblijf in de sportzalen voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. En het eigendom van uzelf en anderen te beschermen,

 • Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen en zoveel mogelijk in de vakken, dit geschiedt op eigen risico;
 • Fietsen dienen, indien aanwezig in de rekken geplaatst te worden; indien niet aanwezig, dan in ieder geval niet voor de ingang en de nooduitgang.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de sportaccommodaties;
 • In de sportaccommodaties mag niet worden gerookt.
 • Het eten van kauwgom is in sportaccommodaties nergens toegestaan;
 • Ouders die (kleine) kinderen willen helpen bij het omkleden, gebruiken daarvoor de voor hen aangewezen kleedkamer.
 • Sporters kleden zich om in de aangewezen kleedkamers.
 • Ouders verlaten de sportzaal zodra de les begint m.u.v. Ouder-/kindgym. Dit komt de concentratie van de kinderen én van de trainer ten goede. Zodra de les is
  afgelopen kunt u uw kind ophalen. Alleen bij kleutergym is het mogelijk om de eerste paar keer – als u en uw kind dat nodig vinden – de eerste 5 minuten in de
  zaal aanwezig te zijn.
 • Ook andere kinderen (broertjes, zusjes, vriendjes), familieleden en andere bezoekers moeten de sportzaal verlaten zodra de les begint.
 • Ouders, verzorgers, familieleden zijn natuurlijk van harte welkom als de technische leiding daar specifiek toestemming voor geeft.
 • Als u vragen heeft voor de trainer, dan kunt u deze het best ruim vóór of na afloop van de les stellen.
 • Sieraden dragen tijdens het sporten is verboden en kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Wilt u zorgen dat uw kind geen armbanden, oorbellen, ringen,
  kettingen en enkelbandjes draagt?
 • GV NOVITAS is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen;
 • Gevonden voorwerpen worden maximaal twee weken bewaard door de aanwezige
 • Losse haardracht is absoluut ongewenst. Lang los haar kan voor de ogen komen, waardoor uw kind geen goede inschatting kan maken van diepte, hoogte en snelheid. Bij het vangen is lang haar bovendien heel hinderlijk. Wilt u zorgen dat uw kind altijd de (lange) haren in een vlecht of staart heeft? Jongens met (half)lang haar dragen een haarband
 • Sporters hebben geen toegang tot sportruimtes wanneer hun trainer daar nog niet of niet meer aanwezig is;
 • Sporters gaan nooit eerder dan 5 minuten vóór aanvang van hun les de betreffende sportruimte in en bij voorkeur op aanwijzing van de aanwezige leiding;
 • Turnen en gymmen geschiedt op blote voeten, gymschoenen, turnschoentjes of sportsokken. Schoenen die buiten gedragen worden, zijn in de sportzaal niet toegestaan, evenmin als binnenschoenen met zwarte zolen. Uitzondering hierop vormen de aerobicschoenen met zwarte zolen.
 • Toestellen en materialen zijn kostbaar, wees er zuinig op;
 • Eten en drinken is in principe niet toegestaan tijdens de trainingen. Natuurlijk kan uw kind in een tas in de kleedkamer wel iets te drinken bij zich hebben. Tijdens langdurige trainingen kan hiervan worden afgeweken en kan een eet/drink pauze worden ingelast. Eten en drinken is dan bij uitzondering toegestaan op een door de trainer aangewezen plaats in de sportruimte;
 • De docentenkamer is speciaal bedoeld voor docenten en andere medewerkers van GV NOVITAS. Leerlingen, sporters en bezoekers hebben nadrukkelijk geen toegang tot deze ruimte.
 • Het is altijd noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken mocht dat tijdens de les nodig zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw recente (mobiele) telefoonnummer bij de trainer en de ledenadministratie bekend is?
 • Mededelingen zullen wij zoveel mogelijk per mail aan u versturen. Zorgt u ervoor dat uw recente e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is? U kunt eventuele wijzigingen ook melden via ledenadministratie@novitas-apeldoorn.nl
 • GV NOVITAS medewerkers kunnen u aanspreken op gedrag / in situaties waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet. Wij verzoeken u vriendelijk te allen tijde uw medewerking te verlenen.
 • Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Betrokken ouders en ex-turners kunnen een waardevolle rol spelen door een organisatorische taak op zich te nemen. Wilt u zo nu en dan helpen of op regelmatige basis, neem dan contact op met het secretariaat secretaris@novitas-apeldoorn.nl. Het naleven van deze regels is voor iedereen van groot belang om het verblijf in de sportaccommodaties zo plezierig mogelijk te maken.