Beweegdiploma

Spelenderwijs aan motorische vaardigheden werken die van groot belang zijn voor het kind, voor nu en in de toekomst dat is wat we doen bij het beweegdiploma.

Balanceren, rollen, duikelen, huppelen, klauteren, springen, steunen, zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van groot belang zijn voor goed motorisch functioneren. Deze vaardigheden worden beoefend door tijdens de les leuke en uitdagende situaties uit te zetten en activiteiten te oefenen waarbij de kinderen onbewust en spelenderwijs hun motoriek ontwikkelen.

Beweegdiploma net zo belangrijk als een zwemdiploma!

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. GV NOVITAS en Accres gaan er samen voor dat kinderen in Apeldoorn op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ook een beweegdiploma kunnen halen.

Keurmerk

GV NOVITAS is gecertificeerd en heeft vanuit de gymnastiekbond KNGU het keurmerk Beweegdiploma ontvangen. Hiermee worden we erkend door de KNGU en mogen we lessen Beweegdiploma’s aanbieden.