Ouder- peutergym dat is pret voor twee

Samen een uur bewegen! Dat is echt qualitytime voor ouder en kind. En terwijl je samen een uurtje plezier maakt, leert je peuter ongemerkt alle basisvormen van het bewegen kennen. Dat is ouder- en peutergym!

Wat doen we in een les?

Voordat de les begint kunnen jij en je peuter even samen met de bal spelen. Even inkomen voordat het grote werk begint.
Daarna starten we de les met wat liedjes in de kring. Dit is zeer herkenbaar voor uw peuter en laat het kind weten dat we gaan beginnen!
Na de liedjes zet de leiding met enkele ouders de toestellen klaar, waarna de kinderen onder begeleiding van hun ouder op de toestellen gaan spelen. De toestellen zijn zo neergezet dat de peuter wordt gestimuleerd om alle basisvormen van het bewegen te oefenen. Zo leert je peuter spelenderwijs omgaan met balanceren, schommelen, zwaaien, werpen, vangen, rollen, duikelen, klimmen, klauteren en springen.
De toestellen staan elke les in een andere opstelling, zodat het bewegen nieuw en uitdagend blijft. En omdat de ouder er altijd bij is, voelt de peuter zich veilig om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Deze methode zorgt ervoor dat in onze ouder-peutergymlessen een peuter in zijn eigen tempo zowel fysieke vaardigheden ontwikkelt als de cognitieve en mentale. Dit geeft uw peuter een goede basis waar hij de rest van zijn leven profijt van heeft.

Je bent welkom met je peuter vanaf 1,5 jaar. Voorwaarde is dat het kind goed zelfstandig kan lopen. Kijk in het lesrooster waar en wanneer er ouder en kind gymlessen gegeven worden.